ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN; ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI;

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN XÃ BÌNH HẺM

I. Điều kiện tự nhiên:

1. Lịch sử:

2. Địa hình:

- Bình Hẻm là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện 20km về phía đông. Phía Bắc giáp xã Lạc Sỹ (huyện Yên Thủy); phía Nam giáp xã Bình Chân, xã Bình Cảng; phía Đông giáp xã Đa Phúc, xã Lạc Lương (huyện Yên Thủy); phía Tây giáp xã Yên Phú.

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.710,74ha.

3. Hành chính:

Xã Bình Hẻm có 09 xóm, gồm: Xóm Khướng 1; Khướng 2; Khen 1; Khen 2; Cuốc 1; Cuốc 2; Khi 1; Khi 2 và xóm Rộc.

4. Nhân Khẩu:

- Dân số: 728 hộ, 3.285 nhân khẩu.

- Gồm có các dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Trong đó dân tộc Mường chiếm 99,9%.

5. Giao thông: Chiều dài tuyến dượng trục xã Bình Hẻm 13,8km.

II. Về điều kiện kinh tế - xã hội:     

1. Tổng giá trị thu nhập năm 2012: 29.341.690.000đ.

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 96%.

- Thương mại, dịch vụ, thu khác chiếm 4%.

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012: 10,5%.

3. Bình quân đầu người năm 2012: 8.970.000đ/người/năm.

III. Tiềm năng phát triển:

- Tài nguyên khoáng sản: Khai thác vật liệu xây dựng (khai thác đá); trồng các loại công nghiệp.

- Có tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giống bản địa. 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Link


quyet dinh so 03 cua ubnd xa ve viec cu can bo di hoc


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


LinkThi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction