ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN; ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI;

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN XÃ BÌNH HẺM

I. Điều kiện tự nhiên:

1. Lịch sử:

2. Địa hình:

- Bình Hẻm là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện 20km về phía đông. Phía Bắc giáp xã Lạc Sỹ (huyện Yên Thủy); phía Nam giáp xã Bình Chân, xã Bình Cảng; phía Đông giáp xã Đa Phúc, xã Lạc Lương (huyện Yên Thủy); phía Tây giáp xã Yên Phú.

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.710,74ha.

3. Hành chính:

Xã Bình Hẻm có 09 xóm, gồm: Xóm Khướng 1; Khướng 2; Khen 1; Khen 2; Cuốc 1; Cuốc 2; Khi 1; Khi 2 và xóm Rộc.

4. Nhân Khẩu:

- Dân số: 728 hộ, 3.285 nhân khẩu.

- Gồm có các dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Trong đó dân tộc Mường chiếm 99,9%.

5. Giao thông: Chiều dài tuyến dượng trục xã Bình Hẻm 13,8km.

II. Về điều kiện kinh tế - xã hội:     

1. Tổng giá trị thu nhập năm 2012: 29.341.690.000đ.

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 96%.

- Thương mại, dịch vụ, thu khác chiếm 4%.

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012: 10,5%.

3. Bình quân đầu người năm 2012: 8.970.000đ/người/năm.

III. Tiềm năng phát triển:

- Tài nguyên khoáng sản: Khai thác vật liệu xây dựng (khai thác đá); trồng các loại công nghiệp.

- Có tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giống bản địa.