Tổng hợp tin

II. Về điều kiện kinh tế - xã hội:     

1. Tổng giá trị thu nhập năm 2012: 29.341.690.000đ.

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 96%.

- Thương mại, dịch vụ, thu khác chiếm 4%.

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012: 10,5%.

3. Bình quân đầu người năm 2012: 8.970.000đ/người/năm.

III. Tiềm năng phát triển:

- Tài nguyên khoáng sản: Khai thác vật liệu xây dựng (khai thác đá); trồng các loại công nghiệp.

- Có tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giống bản địa. 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User