Chính trị

Ngày 3/4, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua "huyện Lạc Sơn chung sức xây dựng nông thông mới” năm 2018. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng; Bí thư Chi bộ, trưởng xóm, phố các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

 

jk

Toàn cảnh hội nghị.

Sau hơn 7 năm triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lạc Sơn đã thu được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi thay. Toàn huyện hiện có 7/ 29 xã, thị trấn đạt danh hiệu chuẩn nông thôn mới bao gồm: xã Vũ Lâm, xã Liên Vũ, xã Nhân Nghĩa, xã Xuất Hóa, xã Tân Mỹ, xã Ân Nghĩa và xã Hương Nhượng. Các xã còn lại đang tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, trong đó đã có 1 xã đạt 14 đến 18 tiêu chí, 6 xã đạt 10 đến 13 tiêu chí, 14 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lạc Sơn thời gian qua đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ở tất cả các xã được được đổi thay tích cực, cơ sở hạ tầng như điên, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống kênh mương được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người được tăng lên; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, dân chủ tiếp tục được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển.

 

Phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2018, huyện Lạc Sơn đặt ra mục tiêu phấn đấu có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã trở lên đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 7 xã trở lên đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; các xã còn lại phấn đấu đạt 8 tiêu chí trở lên. Các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phong trào "Nhà sạch – Vườn đẹp – Môi trường trong lành – Ngõ xóm văn minh” và "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Phấn đấu bình quân thu nhập đầu người toàn huyện đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4%.

 

                                                                     Bùi Công Nhắn (Đài TT-TH Lạc Sơn)

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User