Chính trị

Ngày 06-7-2018, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hanh

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cựcMột số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với cùng kỳ; các chính sách xã hội được quan tâm; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Một số kết quả nội bật trên các lĩnh vực như: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 6 tháng đạt 42.010 tấn, bằng 63,5%KH năm; tổng diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sáng các loại cây màu khác 655,2ha; tiến hành cải tạo được 118,6ha vườn tạp sang trồng các loại cây có múi; tổng mức bán lẻ hàng hóa cà doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 660 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công dịch đạt 287 tỷ đồng; giá trị xây dựng đạt 212.935 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19.240 triệu đồng, đạt 60,13% dự toán tỉnh giao, 59,38% dự toán huyện giao; tổng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng NN & PTNT đạt 440.511 triệu đồng; tổng nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 379.399 t triệu đồng.Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tiếp tục triển khai tích cực công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khó khăn, tồn tại được hội nghị đưa ra như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp còn nhiều hạn chế;việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế chưa mạnh; cơ sở vật chất của hệ thống y tế tuyến xã còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao còn thiếu; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường chưa chặt chẽ; cải cách hành chính chưa có chuyển biến rõ nét; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa có nhiều tiến bộ; quản lý xã hội có mặt còn hạn chế; công tác đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn chậm; an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp

Sáu tháng cuối năm 2018, UBND huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung các nội dung quan trọng: Chủ động triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất; tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng chống kịp thời; Tăng cường công tác quản lý phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý các vi phạm về đất đai; tăng cường quản lý tài nguyên, quản lý môi trườngĐẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư; thường xuyên kiểm soát thị trường. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Tăng cường quản lý thu, rà soát các khoản thu. Thực hiện nghiêm các chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động y tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịchHĐND huyện nhấn mạnhNhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm còn rất nhiều khó khăn, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường quan tâm công tác cải tạo vườn tạp; phát triển, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả mang hiệu quả kinh tế cao; làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây ựng NTM; phát triển mô hình sản xuất, tổ nhóm, HTX; quan tâm đến phát triển kinh tế gắn với đảm bảo môi trường. Tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên. tăng cường bảo đảm công tác an ninh quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự.../.

Theo Lacson.hoabinh.gov.vn

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User