Kinh tế

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp huyện Lạc Sơn, tới nay tiến độ sản xuất trên địa bàn huyện đang được đảm bảo với tổng lượng giống lúa đã gieo khoảng 190 tấn (không có diện tích mạ bị chết rét). Hiện nay nhân dân trong huyện đang tiến hành làm đất được 1.650 ha và diện tích đã cấy là 1.320 ha. Dự kiến đến đầu tháng 3/2018 toàn huyện sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân khoảng 3,4 nghìn ha, tổng diện tích cây hàng năm khoảng 11,1 nghìn ha. Đồng thời, huyện chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phấn đấu chuyển đổi trên 1.200 ha sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn cây lúa như ngô, cỏ làm thức ăn cho gia súc, mía nguyên liệu, ớt, cây họ bầu bí lấy hạt...

Bên cạnh đó, các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM cũng đang được triển khai khá thuận lợi theo kế hoạch đề ra. Tới nay toàn huyện có gần 26 nghìn con trâu, đàn bò trên 18 nghìn con, đàn lợn 88 nghìn con, trên 900 nghìn con gia cầm. Trong đợt rét vừa qua (từ 29/1-15/2/2018) đã có 18 con trâu, 16 con bò, 9 con bê, 24 con nghé chết rét. Công tác gieo ươm, chăm sóc, bảo vệ vườn ươm cây giống được quan tâm, đã tổ chức gieo được trên 135 vạn cây đảm bảo lượng giống để trồng cây đầu xuân và trồng rừng kế hoạch năm 2018.

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong năm 2018, UBND huyện Lạc Sơn đăng ký đề xuất 03 danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018 - 2019 chương trình nông thôn mới gồm: Dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ rau an toàn; Dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ bò Lạc Sơn theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm; Dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ các sản phẩm từ cây Sacha inchi trồng xen nghệ đỏ. Tiếp tục ưu tiên triển khai 2 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 -2018. Tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây trồng có ký kết liên kết bao tiêu sản phẩm như: cây lấy hạt họ bầu bí, ớt, trồng ngô, trồng cỏ cung cấp trại chăn nuôi, trồng mía nguyên liệu, trồng sắn nguyên liệu. Ưu tiên phát triển gia súc, gia cầm tập trung quy mô gia trại, trang trại tạo ra lượng hàng hóa lớn cung cấp ra thị trường trong và ngoài huyện, xây dựng thương hiệu gà Lạc Sơn. Phấn đấu trong năm 2018 xã Yên Nghiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

Trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn trong đợt kiểm tra sản xuất đầu năm, lãnh đạo Sở NN&PTNT lưu ý huyện cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa trước 5/3 và gieo trồng các loại cây màu vụ xuân trước 15/3/2018. Bên cạnh việc đảm bảo thời vụ tốt nhất cho các loại cây trồng vụ xuân, cần tăng cường công tác thủy lợi, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, đảm bảo tiến độ và chất lượng trồng rừng năm 2018. Riêng về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu, các loại cây trồng có liên kết bao tiêu sản phẩm, các dự án liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp./.

Theo hoabinh.gov.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User